‘We willen met elkaar leren!’

Wil je als team van en met elkaar leren? En reflecteren hoe je met elkaar werkt en tot verbeteringen komt? Dan is intervisie een effectief middel.

Samen verder komen

Bij intervisie reflecteert een teamlid op het eigen functioneren en brengt een casus in. De anderen denken mee via het stellen van vragen in plaats van oplossingen of adviezen. Dat is de kracht van intervisie. Het mes snijdt aan twee kanten: de casusinbrenger ontdekt zo zijn eigen aandeel en oplossing van het probleem. De anderen leren te luisteren en zich te verplaatsen in de ander. Zo leert het team van en met elkaar.

Aanpak

Ik begeleid vier à vijf sessies, waarin ik het team leer hoe intervisie het meeste oplevert. De eerste keer licht ik de werkwijze toe en oefenen we de verschillende rollen en manieren van vragen stellen. Vervolgens begeleid ik nog een aantal sessies om de werkwijze te bestendigen, waarna het team zelfstandig verder gaat.