‘Wie leidt ons gesprek?’

Procesbegeleiding is er in vele vormen en maten; van heidagen tot inspiratie- of strategiesessies, van gesprekbegeleiding tussen directie en ondernemingsraad, tot dagvoorzitter voor een introductiedag voor nieuwe medewerkers.

Aanpak

Zo verschillend als de thema’s zijn, zo gedegen is mijn bijdrage: ik zorg voor een helder en doelgericht programma. Tijdens de bijeenkomst bewaak ik structuur, de sfeer en deelname van iedereen. Ik houd de tijd in de gaten, zet aan tot wenkend perspectief, zorg dat er afspraken worden gemaakt en er wordt geëvalueerd.

Ik doe dit persoonlijk, nuchter en luchtig; ik laat mensen de verbinding met elkaar aangaan, zorg voor een veilige en betrouwbare omgeving en bovenal voor resultaat.