Een normale reactie op een abnormale gebeurtenis

We leven in een cultuur van maakbaarheid; we geloven dat er voor alles een oplossing is. We repareren het en hop, we kunnen weer door met ons leven. Maar dat blijkt een illusie als je geraakt wordt door tegenslag en verlies. Het raakt je in je wezen, gooit je leven overhoop. Er is vaak niets aan te doen, je moet er mee leren leven. Maar hoe?

Gevoelens van verlies en rouw zijn een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Ze spelen op bij echtscheiding, een gemiste promotie of ontslag, een veranderend toekomstbeeld, bij ziekte, verlies van een naaste en zoveel meer. Het brengt je uit balans, veegt de vloer onder je voeten vandaan, doet je wankelen. Je ervaart vaak onbekende en overweldigde reacties, én ontwikkelt nieuwe verlangens. Daarmee leren omgaan vergt tijd, aandacht, een luisterend oor, stilte en reflectie.

Je moet uit een nieuw vaatje tappen, maar weet nog niet hoe. Het verlies kan ik niet voor je wegnemen. Ik kan je wel begeleiden bij het aanpassen aan de nieuwe situatie, je nieuwe realiteit, waardoor je weer verder kunt.