In mijn opvoeding speelde religie geen rol. Veel later, tijdens de periode van grote tegenslag door ziekte, benijdde ik soms mensen die steun vonden in het geloof of bij een groep gelijkgestemden. In mijn zoektocht naar houvast kwam ik uit bij het humanisme, waarin ik mij herken en waarvan ik de kijk op het leven omarm.

Het humanisme is een levensbeschouwing waarin we zelf zin en vorm geven aan ons mens-zijn. Ik hecht bijzonder aan zelfbeschikking: de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achter staat. Deze individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij anderen en ons leven op aarde. Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal.

Levenskunst

Leven moeten we leren; ons karakter vormt zich gaandeweg. In de humanistische traditie spreken we van het ontwikkelen van vorming (Bildung) en van levenskunst. Als humanist ervaar ik vorming niet als een succesformule die alle problemen oplost, maar vooral als een houding en ideaal. Ons bestaan doet zich voor met kansen én beperkingen; als levenskunstenaar zoek ik met beide een goede omgang. Ik pleit voor een humane samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en een betekenisvol leven te leiden.

Leren leven

Vanuit deze levenshouding begeleid ik. Gelijkwaardigheid en de uniciteit van jou en je verhaal staan voorop. Carl Rogers, humanist en grondlegger van de ontwikkelingspsychologie zei: ‘Het leven is een voortdurend veranderend begrijpen en interpreteren van je ervaringen. Het is steeds een proces van wording, van groei.’ Bij dit 'levend leren' of leren leven begeleid ik je van mens tot mens. Ik weet het niet beter dan jij. Wel kan ik je begeleiden bij het zoeken van jouw antwoord op wat je overkomt. Waar aanpassing nodig is om verder te gaan op je levenspad.

Onze gesprekken zijn verdiepend, vertragend en meestal ‘anders’ dan in je dagelijks leven. Jouw verhaal staat centraal en via vragen, spiegelen en verwondering help ik je je antwoord zelf te formuleren. Alleen jij weet wat goed voor je is; ik help je dat te ontdekken.