Het lotgenotencontact team van Stichting Olijf (netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker) heeft een aantal workshops mogen volgen bij Annemarie op het gebied van rouw en verlies. De workshops waren zeer informatief, maar de kracht lag vooral in het open contact, het delen van ervaringen met elkaar en de deskundige, betrokken begeleiding van Annemarie. Zeker voor herhaling vatbaar! Opdrachtgever Kim Hulscher, Coördinator Voorlichting en Lotgenotencontact bij Stichting Olijf

Ik vond de gesprekken aangenaam en open, met veel aandacht en interesse. En voldoende luchtig ondanks de zwaarte van sommige onderwerpen, zodat er geen therapiesfeer was. Ik vond je begeleiding betrouwbaar, relaxed en met gevoel voor humor. Met veel kennis van zaken zoekend en inspelend op wat zich voordeed. Cliënt individuele coaching, juridisch medewerker

Ik heb in dit traject veel stappen gezet om me bewust te worden van mijn reactiepatroon. Door je open houding en de verschillende methodes die je hebt ingezet om dit bij mij boven water te krijgen heb ik veel geleerd over mezelf. Hierdoor kan ik nu herkennen wat ik doe en de keuze maken om iets anders te gaan doen. Cliënt individuele coaching, manager in de zorg

Annemarie is rustig. Zij luistert goed en helpt me mijn gedachten te ordenen en samen te vatten. Daardoor kan ik zien waar werkelijk mijn angel zit. Zeer effectief voor mij. Cliënt individuele coaching, ZZP-er

Tijdens het coachtraject was ik continu bezig met de gesprekken, met de feedback. Nu is het iets wat ik heb geleerd en wat ik ‘doe’. Het is nog geen natuurlijk gedrag, maar wel dat het mij makkelijker en sneller afgaat. Af en toe verval ik terug in mijn oude gedachtes en gedrag, maar dit herken ik gelijk en dan corrigeer ik mezelf. Het traject heeft me veel inzichten gegeven war ik echt wat aan heb. Cliënt individuele coaching, marketeer

Ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw ondersteuning. Je hebt me enorm geholpen, Ik was clueless hoe ik het moest aanpakken. Gelukkig had jij ervaring en kon mij wegwijs maken. Je bent een fantastische coach en ik heb een hoop van je geleerd. Cliënt accreditatie coach foundation NOBCO

Annemarie doet meer dan begeleiding, ze kan empoweren, ze zet me in m’n kracht. Daardoor ga ik anders denken, en anders presteren. Cliënt individuele coaching, beleidsadviseur

Annemarie luistert goed en kan zich goed inleven. Ze duwt me verder dan ik alleen zou komen. Cliënt individuele coaching, HRM-adviseur

Ik heb de bijeenkomsten als zeer prettig ervaren. Annemarie wist een vertrouwde omgeving te creëren, waardoor we als groep tot de kern wisten te komen. Als coach heeft ze goed aangevoeld wat belangrijk was op bepaalde momenten en waarbij stil gestaan moest worden. Dit deed ze dan ook en nam hier de tijd voor. Daarnaast heeft ze ons gestimuleerd om actief mee te doen en na te denken over ons eigen gedrag en bijdrage in de groep en hoe een ieder hier voor zichzelf meer uit zou kunnen halen, maar ook zeker als groep. Cliënt teamcoaching, beleidsadviseur

Na mijn aanvankelijke scepsis heb ik de bijeenkomsten als positief ervaren. Het team is een groep mensen geworden die het goed met elkaar kan vinden, maar ook meer op zakelijk niveau afstemt en met elkaar overlegt. Ik merk dat er veel meer verbondenheid, maar vooral vertrouwen is. Cliënt teamcoaching, financieel adviseur

Meteen na de eerste bijeenkomst had ik al het gevoel dat door de totaal andere benadering dan wat ik uit het verleden ken van dergelijke trajecten, dit traject zou kunnen helpen de lucht geklaard te krijgen. Annemarie brengt mensen bij elkaar door ze er bewust van te laten worden dat zonder respect voor elkaar er niet (samen)gewerkt kan worden. Cliënt teamcoaching, adviseur Klant & Service

Het resultaat van de teamsessies is dat ons overleg veel soepeler verloopt. We hebben meer oog voor elkaars kwaliteiten, iedereen stelt zich ook meer kwetsbaar op. Annemarie zorgt voor respect en vertrouwen in ieder team! Cliënt teamcoaching, beleidsadviseur

We hebben twee keer een gesprek gehad ter voorbereiding en met elkaar nagedacht over de opzet van het programma. Goede inbreng van Annemarie om de bijeenkomst te verlevendigen. Ik zet haar graag in de toekomst nogmaals in. Opdrachtgever verbindingsbijeenkomst, teammanager

Annemarie leidde het gesprek goed, ze greep in waar we afweken van het onderwerp of te langdradig werden. Ook pakte ze signalen van de deelnemers goed op. De doelstelling van deze dag is absoluut bereikt! Opdrachtgever verdiepingsdag, arbo-coördinator

Ik vond het prettig dat er een buitenstaander bij ons was om ons intervisieproces te begeleiden. Annemarie straalt niet uit dat ze het allemaal beter weet; deze houding zie je vaak bij trainers. Ook stelt ze zich kwetsbaar op, wat de anderen uitnodigt om hetzelfde te doen. Cliënt intervisiecoaching, arbeidsdeskundige